تبلیغات
ابتکار و نو آوری - مطالب کمک درسی برای تدریس پودمان کاربا فلز کاروفناوری هشتم
 
ابتکار و نو آوری

مطالب کمک درسی برای تدریس پودمان کاربا فلز کاروفناوری هشتم

مطالبی در مورد پرچ کاری 

 

مفهوم پرچكاری 

براى اتصال دو یا چند قطعه به یكدیگر مى توان از میخ پرچ استفاده كرد. براى این كار ابتدا سوراخى در قطعات ایجاد می كنند. میخ پرچ را در آن قرار می دهند و سپس با استفاده از پرچ كن عمل پرچكارى انجام مى شود. 

انتخاب قطر و طول پرچ

طول و قطر میخ پرچ از عوامل مؤثر در اتصال محكم دو قطعه است. با مراجعه به جدول مشخصات میخ پرچ و در نظر گرفتن مقاومت كششى و برشى، مى توان طول و قطر میخ پرچ مناسب با كار را انتخاب كرد. طول میخ پرچ باید در حدود یك و نیم برابر قطر میخ پرچ به اضافه ی ضخامت كار باشد.  

كوتاه بودن طول میخ پرچ باعث مى شود كه اتصال استحكام كافى نداشته باشد، ولى بلند بودن بیش از حد طول میخ پرچ نیز اشكالات زیادی همچون فاصله گرفتن قطعات هنگام پرچ كردن را به همراه دارد. فاصله ی میخ پرچ ها پس از مشخص شدن قطر و جنس میخ پرچ، مقاومت كششى و برشى آن مشخص مى شود.  سپس با تعیین مقاومت لازم، تعداد میخ پرچ ها و فاصله ی آن ها از یكدیگر محاسبه مى شود. 

انواع میخ پرچ 

میخ پرچ ها را بر اساس ضخامت قطعات و نوع اتصال به فرم ها و اندازه های متفاوتی می سازند. جنس میخ پرچ ها از فولاد نرم، مس، آلومینیم یا برنج است. 

میخ پرچ سر نیم گرد
از این نوع میخ پرچ برای اتصال محكم و آب بندی استفاده می شود.   

میخ پرچ سرتخت
میخ پرچ سرتخت برای اتصالات ظریف مورد استفاده قرار می گیرد.
  

میخ پرچ سرخزینهبرای اتصالاتی كه سر میخ پرچ نباید از قطعات بیرون باشد از میخ پرچ سرخزینه استفاده می شود.  

تعیین قطر سوراخ میخ پرچ 

اندازه ی قطر سوراخ از دیگر عوامل مؤثر در پرچكارى است. كوچك بودن قطر سوراخ باعث وارد نشدن میخ پرچ به داخل قطعه ی كار مى شود و بزرگ بودن قطر سوراخ نیز باعث كاهش استحكام اتصال مى شود. اندازه ی قطر سوراخ مورد نظر براى پرچكارى باید كمى بیشتر از قطر میخ پرچ باشد تا میخ پرچ به راحتى در آن قرار گیرد. با افزایش قطر میخ پرچ در موقع پرچكارى بدنه ی میخ پرچ نیز به قطعه تماس پیدا می كند و باعث استحكام اتصال می شو د. 

عملیات پرچكاری  

بعد از انتخاب میخ پرچ و سوراخ كردن قطعات، با قراردادن میخ پرچ در سوراخ و استفاده از پرچ كن عمل پرچكارى انجام مى شود . براى درست انجام دادن آن لازم است به نكات زیر توجه شود: 

1. نگه دارنده ی میخ پرچ باید مناسب با قطر میخ پرچ باشد. یعنى قطر سوراخ نگه دارنده باید كمى بیشتر از قطر میخ پرچ باشد كه میخ پرچ به راحتى داخل آن قرار گیرد

2. پرچ كن را عمود بر قطعه كار قرار دهیم تا تمامی طول میخ پرچ به داخل نگه دارنده هدایت شود. 

3. قطعاتى را كه باید به هم متصل شود با گیره یا فشار دست یا روش های دیگر كاملاً به هم نزدیك كنیم و سپس عمل پرچكارى را انجام دهیم. 

نكته 

اگر مى خواهید دو یا چند قطعه را به هم وصل كنید كه استحكام كافى داشته باشد حداقل از دو عدد میخ پرچ استفاده كنید ، زیرا اتصال با یك میخ پرچ جلو چرخش قطعات را نمى گیر د. 


نظر بدهیدنوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در 93/08/11 ساعت 15:13 
کاروفناوری هشتم، - تحقیق کاروفناوری
برچسب‌ها: کاروفناوری هشتممطالب کاروفناوریکاروفناوری کلالهپودمان كار با فلز
کپی برداری از مطالب وبلاگ کاروفناوری کلاله بدون ذکرمنبع شرعا و قانونا مجاز نمی باشد.

مطالب کمک درسی برای تدریس پودمان کاربا فلز کاروفناوری هشتم

مطالبی در مورد ورق کاری - برش  - فرم دادن   - خم کاری ورق ها

مفهوم ورقكاری

مجموعه كارهایی مانند برش، صاف كردن، تاكردن و خم كردن ورق برای به دست آوردن شكل خاصی از آن راورقكاری گویند.

برش با قیچی های دستی

برای برش خطوط مستقیم یا منحنی هایی با شعاع های بزرگ از قیچی هایی با تیغه های چپ و راست استفاده می شود:

الف) قیچی های راست بر قیچی هایی هستند كه لبه ی برنده ی آن ها سمت راست تیغه قرار دارد. كاربرد آن هابرای برش های خطوط مستقیم یا منحنی هایی است كه جهت برش آن ها راست گرد است، یعنی لبه ی كار سمت راست برش قرار دارد.

ب) قیچی های چپ بر قیچی هایی هستند كه لبه ی برنده ی آن ها سمت چپ تیغه قرار دارد. كاربرد آن ها برای برش های خطوط مستقیمی كه در یك خط قرار دارند و نیز برای منحنی هایی است كه جهت برش برای آن ها درجهت خلاف عقربه ی ساعت (چپگرد) است.

ج) قیچی های برش مستقیم قیچی هایی هستند كه برای برش ورق هایی كه مسیر برش آن ها مستقیم است استفاده می شوند.

  

نحوه ی برش ورق با قیچی

1. قیچی را با دست راست نگه دارید. برای این منظور انگشت شست را روی دسته ی بالایی و سه انگشت وسط را زیر دسته ی پایینی قرار می دهیم و انگشت كوچك را بین دو دسته می گذاریم. پس از وضعیت گرفتن، قیچی را باز كنید. وسط دسته ی زیرین را با چهار انگشت با فشار انگشت كوچك دسته ی پایینی به اندازه ی لازم باز كنید.

2. ورق را با دست چپ نگه دارید و بین هر دو تیغه حركت روبه جلو بدهید و تیغه ی بالایی را در خط مستقیم برش هدایت كنید و عمل باز و بستن قیچی را تا برش كامل ادامه دهید.

مراحل برش ورق با ضخامت بیشتر از 3 میلی متر به كمك قیچی دستی

الف) دسته ی پایینی قیچی را بین گیره قرار داده و محكم می كنیم.
ب) ورق را با دست چپ نگه می داریم و بین دو تیغه ی قیچی جلو می بریم.

ج) ورق را با فشردن دسته ی بالایی می بریم.

مراحل برش ورق هایی با ضخامت بیشتر از 4 میلی متر به وسیله ی قیچی اهرمی

الف) قسمت های روغن خور قیچی را روغن كاری و حركت روان و یكنواخت اهرم را كنترل می كنیم.

ب) از انطباق تیغه ی بالایی با پایینی در یك فاصله ی مشخص اطمینان حاصل می كنیم.

ج) دسته ی اهرم را با دست راست مهار می كنیم و حركت بالا و پایین اهرم را با آن انجام می دهیم.

د) ورق را روی لبه ی برش از تیغه ی پایینی قرار می دهیم با دست چپ نگه می داریم، خط برش باید با لبه ی برش تیغه ی بالایی به گونه ای منطبق شود كه حركت آن روان و راحت انجام شود.

ه) اهرم را با دست راست می گیریم و به اندازه ای به پایین می كشیم كه عمل برش ورق انجام شود.

و) پس از برش اهرم را در بالاترین وضعیت قرار می دهیم.

نكته : هنگام كار با قیچی برش، مراقب وضعیت قرارگیری انگشتان دست باشید، تا نزدیك مسیر برش و لبه های برنده قرار نگرفته باشد.


فرم دادن ورق

برای تهیه ی فرم های مختلف از یك ورق، عملیات فرم كاری روی آن انجام می شود.

فرم كاری دستی: برای فرم دهی ورق هایی با ضخامت كم به روش دستی از ابزارهای ساده مانند گیره، چكش، لوله و ... استفاده می شود.

خمكاری با گیره و چكش

برای خمكاری ابتدا باید محل خمكاری را خط كشی نمود و پس از گیره بندی مناسب، با چكش خمكاری كرد.

خمكاری ورق با استفاده از سندان

در خمكاری ورق به وسیله ی سندان و چكش، قطعه كار را با انبر گرفته و به وسیله ی چكش به آن ضربه می زنیم تا ورق شكل مورد نظر را به خود بگیرد.

فرم دهی ورق های بزرگ

فرم دهی ورق های بزرگ به وسیله ی دستگاه نورد انجام می شود.

نكات ایمنى

1. مطمئن شوید قطعه كار به خوبی با گیره ها و نگه دارنده ها مهار شده باشد.
2. از نظر برقی و مكانیكی سازوكار دستگاه ها را قبل از استفاده كنترل كنید.
3. از صفحات و قالب های مناسب با كار استفاده كنید.
4. در حین كار از دستكش استفاده كنید.
5. در هنگام استفاده از ماشین های خم كن قوانین ایمنی برای استفاده از دستگاه ها را رعایت كنید.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 19 آذر 1397 10:28 ق.ظ
Nіce post. I was checkіng continuously this bllog and I am impressed!
Very helpful ijformation particularly the last
art :) I cɑre for such ifo a lot. I was sеking thiѕ certain info for a very long time.
Tһank yoou and best of luck.
شنبه 24 شهریور 1397 08:42 ب.ظ
Both Google Correlate and Google Trends are perfect services and products
from Bing. But what is the distinction between them?
شنبه 24 شهریور 1397 05:19 ب.ظ
There are many totally different fashions out there, from simple and elegant flats to breath-taking
stilettos.
شنبه 24 شهریور 1397 05:08 ب.ظ
Z is keep the mouth area shut.
شنبه 24 شهریور 1397 02:28 ب.ظ
Wonderful site. A lot of helpful іnformation here.
I'm sending it to some pарs ans additionaⅼly sharing
in delicious. And of course, thank yoou tо your
effort!
شنبه 24 شهریور 1397 02:27 ب.ظ
Very nice article, just what I was looking for.
پنجشنبه 25 مرداد 1397 06:34 ق.ظ
It may also cause you appearing arrogant at presumption utilizing terms
other people hardly understand makes your insults better.
پنجشنبه 25 مرداد 1397 04:58 ق.ظ
Grrrr!
پنجشنبه 25 مرداد 1397 03:56 ق.ظ
We hate individuals whom eat notice. They change diapers and then leave the poo filled diaper into
the floor or smeared on the walls.
پنجشنبه 25 مرداد 1397 03:04 ق.ظ
Wonderful work! This is the type of info that are supposed to be shared across the internet.
Disgrace on the seek engines for not positioning this submit
higher! Come on over and discuss with my web site .
Thanks =)
شنبه 22 اردیبهشت 1397 10:16 ق.ظ
срочно кредит онлайн на карту
кредити онлайн на карточку
кредиты на карту онлайн украина
займ на карту украина
швидко гроші на картку
онлайн займ на банковскую карту украина
кредит на карту без паспорта
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 05:17 ب.ظ
эспандеры ленточные
купить резинки для фитнеса ракамакафит в
украине
фитнес резинка для ног
силиконовая резинка для фитнеса
резинки для фитнеса купить харьков
جمعه 17 فروردین 1397 12:45 ب.ظ
Every day Mimecast manages countless emails and papers for countless businesses all over
the world.
جمعه 17 فروردین 1397 07:41 ق.ظ
Often, if you sense that an eruption will probably happen, you simply need certainly
to brush it aside with humor.
پنجشنبه 16 فروردین 1397 12:59 ق.ظ
Vogue jewelry is now being crafted in different hues comparable to pink
or rose. 5 Years on.... This could range from vintage
tea units to classic furnishings.
چهارشنبه 15 فروردین 1397 11:09 ب.ظ
4. Suhani Pittie: The designer, who has been enlisted as one of the high 10 jewellery designers in the nation by the World Gold Council.
چهارشنبه 15 فروردین 1397 10:50 ب.ظ
Many Jewelry Makers apply this opportunity and just
handle to trade low quality diamonds at a
sky-scraping price.
سه شنبه 14 فروردین 1397 11:12 ب.ظ
Yea, we get that it is Sexy with an M in it, so what's
the difference between an attractive pirate and a smexy one?
سه شنبه 14 فروردین 1397 02:56 ب.ظ
Also available in oxidized silver, and any chain length.
Liability limits often start at about $a hundred,000.
سه شنبه 14 فروردین 1397 12:57 ب.ظ
Discover the difference between them so when you need to what type.
سه شنبه 14 فروردین 1397 12:19 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
سه شنبه 14 فروردین 1397 09:07 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
سه شنبه 14 فروردین 1397 06:41 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
شنبه 1 مهر 1396 05:02 ب.ظ
Hey there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting
a new project in a community in the same niche.
Your blog provided us useful information to work on. You have done a marvellous job!
دوشنبه 27 شهریور 1396 08:03 ق.ظ
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this write-up and the rest of the website
is very good.
شنبه 18 شهریور 1396 05:36 ق.ظ
Definitely consider that that you stated. Your favourite justification seemed to be on the net the easiest thing
to take into account of. I say to you, I certainly get annoyed even as other folks consider concerns that they just don't recognize about.
You controlled to hit the nail upon the top and also outlined out the whole
thing without having side-effects , folks can take a
signal. Will probably be again to get more. Thanks
سه شنبه 17 مرداد 1396 02:08 ق.ظ
I blog quite often and I seriously thank you for your content.

This great article has really peaked my interest.
I will take a note of your site and keep checking for new information about once per
week. I subscribed to your Feed as well.
شنبه 14 مرداد 1396 12:33 ق.ظ
Unquestionably believe that which you said.
Your favorite justification seemed to be on the net the
simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that
they just don't know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out
the whole thing without having side effect , people could take a signal.

Will likely be back to get more. Thanks
پنجشنبه 12 مرداد 1396 10:18 ب.ظ
Awesome things here. I'm very happy to peer your post.
Thank you a lot and I'm taking a look forward to touch you.
Will you please drop me a e-mail?
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:08 ب.ظ
Great items from you, man. I've keep in mind your stuff previous
to and you are simply too wonderful. I actually like what you've acquired
right here, certainly like what you are stating and the way by which you say it.
You're making it entertaining and you continue to
take care of to keep it wise. I cant wait to read much more from you.
This is really a wonderful site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

كد موسیقی برای وبلاگ

 
 
بالای صفحه