تبلیغات
ابتکار و نو آوری - مطالب کمک درسی برای تدریس پودمان کاربا فلز کاروفناوری هشتم
 
ابتکار و نو آوری

مطالب کمک درسی برای تدریس پودمان کاربا فلز کاروفناوری هشتم

مطالبی در مورد پرچ کاری 

 

مفهوم پرچكاری 

براى اتصال دو یا چند قطعه به یكدیگر مى توان از میخ پرچ استفاده كرد. براى این كار ابتدا سوراخى در قطعات ایجاد می كنند. میخ پرچ را در آن قرار می دهند و سپس با استفاده از پرچ كن عمل پرچكارى انجام مى شود. 

انتخاب قطر و طول پرچ

طول و قطر میخ پرچ از عوامل مؤثر در اتصال محكم دو قطعه است. با مراجعه به جدول مشخصات میخ پرچ و در نظر گرفتن مقاومت كششى و برشى، مى توان طول و قطر میخ پرچ مناسب با كار را انتخاب كرد. طول میخ پرچ باید در حدود یك و نیم برابر قطر میخ پرچ به اضافه ی ضخامت كار باشد.  

كوتاه بودن طول میخ پرچ باعث مى شود كه اتصال استحكام كافى نداشته باشد، ولى بلند بودن بیش از حد طول میخ پرچ نیز اشكالات زیادی همچون فاصله گرفتن قطعات هنگام پرچ كردن را به همراه دارد. فاصله ی میخ پرچ ها پس از مشخص شدن قطر و جنس میخ پرچ، مقاومت كششى و برشى آن مشخص مى شود.  سپس با تعیین مقاومت لازم، تعداد میخ پرچ ها و فاصله ی آن ها از یكدیگر محاسبه مى شود. 

انواع میخ پرچ 

میخ پرچ ها را بر اساس ضخامت قطعات و نوع اتصال به فرم ها و اندازه های متفاوتی می سازند. جنس میخ پرچ ها از فولاد نرم، مس، آلومینیم یا برنج است. 

میخ پرچ سر نیم گرد
از این نوع میخ پرچ برای اتصال محكم و آب بندی استفاده می شود.   

میخ پرچ سرتخت
میخ پرچ سرتخت برای اتصالات ظریف مورد استفاده قرار می گیرد.
  

میخ پرچ سرخزینهبرای اتصالاتی كه سر میخ پرچ نباید از قطعات بیرون باشد از میخ پرچ سرخزینه استفاده می شود.  

تعیین قطر سوراخ میخ پرچ 

اندازه ی قطر سوراخ از دیگر عوامل مؤثر در پرچكارى است. كوچك بودن قطر سوراخ باعث وارد نشدن میخ پرچ به داخل قطعه ی كار مى شود و بزرگ بودن قطر سوراخ نیز باعث كاهش استحكام اتصال مى شود. اندازه ی قطر سوراخ مورد نظر براى پرچكارى باید كمى بیشتر از قطر میخ پرچ باشد تا میخ پرچ به راحتى در آن قرار گیرد. با افزایش قطر میخ پرچ در موقع پرچكارى بدنه ی میخ پرچ نیز به قطعه تماس پیدا می كند و باعث استحكام اتصال می شو د. 

عملیات پرچكاری  

بعد از انتخاب میخ پرچ و سوراخ كردن قطعات، با قراردادن میخ پرچ در سوراخ و استفاده از پرچ كن عمل پرچكارى انجام مى شود . براى درست انجام دادن آن لازم است به نكات زیر توجه شود: 

1. نگه دارنده ی میخ پرچ باید مناسب با قطر میخ پرچ باشد. یعنى قطر سوراخ نگه دارنده باید كمى بیشتر از قطر میخ پرچ باشد كه میخ پرچ به راحتى داخل آن قرار گیرد

2. پرچ كن را عمود بر قطعه كار قرار دهیم تا تمامی طول میخ پرچ به داخل نگه دارنده هدایت شود. 

3. قطعاتى را كه باید به هم متصل شود با گیره یا فشار دست یا روش های دیگر كاملاً به هم نزدیك كنیم و سپس عمل پرچكارى را انجام دهیم. 

نكته 

اگر مى خواهید دو یا چند قطعه را به هم وصل كنید كه استحكام كافى داشته باشد حداقل از دو عدد میخ پرچ استفاده كنید ، زیرا اتصال با یك میخ پرچ جلو چرخش قطعات را نمى گیر د. 


نظر بدهیدنوشته شده توسط سیدسلطان شیخی در 93/08/11 ساعت 15:13 
کاروفناوری هشتم، - تحقیق کاروفناوری
برچسب‌ها: کاروفناوری هشتممطالب کاروفناوریکاروفناوری کلالهپودمان كار با فلز
کپی برداری از مطالب وبلاگ کاروفناوری کلاله بدون ذکرمنبع شرعا و قانونا مجاز نمی باشد.

مطالب کمک درسی برای تدریس پودمان کاربا فلز کاروفناوری هشتم

مطالبی در مورد ورق کاری - برش  - فرم دادن   - خم کاری ورق ها

مفهوم ورقكاری

مجموعه كارهایی مانند برش، صاف كردن، تاكردن و خم كردن ورق برای به دست آوردن شكل خاصی از آن راورقكاری گویند.

برش با قیچی های دستی

برای برش خطوط مستقیم یا منحنی هایی با شعاع های بزرگ از قیچی هایی با تیغه های چپ و راست استفاده می شود:

الف) قیچی های راست بر قیچی هایی هستند كه لبه ی برنده ی آن ها سمت راست تیغه قرار دارد. كاربرد آن هابرای برش های خطوط مستقیم یا منحنی هایی است كه جهت برش آن ها راست گرد است، یعنی لبه ی كار سمت راست برش قرار دارد.

ب) قیچی های چپ بر قیچی هایی هستند كه لبه ی برنده ی آن ها سمت چپ تیغه قرار دارد. كاربرد آن ها برای برش های خطوط مستقیمی كه در یك خط قرار دارند و نیز برای منحنی هایی است كه جهت برش برای آن ها درجهت خلاف عقربه ی ساعت (چپگرد) است.

ج) قیچی های برش مستقیم قیچی هایی هستند كه برای برش ورق هایی كه مسیر برش آن ها مستقیم است استفاده می شوند.

  

نحوه ی برش ورق با قیچی

1. قیچی را با دست راست نگه دارید. برای این منظور انگشت شست را روی دسته ی بالایی و سه انگشت وسط را زیر دسته ی پایینی قرار می دهیم و انگشت كوچك را بین دو دسته می گذاریم. پس از وضعیت گرفتن، قیچی را باز كنید. وسط دسته ی زیرین را با چهار انگشت با فشار انگشت كوچك دسته ی پایینی به اندازه ی لازم باز كنید.

2. ورق را با دست چپ نگه دارید و بین هر دو تیغه حركت روبه جلو بدهید و تیغه ی بالایی را در خط مستقیم برش هدایت كنید و عمل باز و بستن قیچی را تا برش كامل ادامه دهید.

مراحل برش ورق با ضخامت بیشتر از 3 میلی متر به كمك قیچی دستی

الف) دسته ی پایینی قیچی را بین گیره قرار داده و محكم می كنیم.
ب) ورق را با دست چپ نگه می داریم و بین دو تیغه ی قیچی جلو می بریم.

ج) ورق را با فشردن دسته ی بالایی می بریم.

مراحل برش ورق هایی با ضخامت بیشتر از 4 میلی متر به وسیله ی قیچی اهرمی

الف) قسمت های روغن خور قیچی را روغن كاری و حركت روان و یكنواخت اهرم را كنترل می كنیم.

ب) از انطباق تیغه ی بالایی با پایینی در یك فاصله ی مشخص اطمینان حاصل می كنیم.

ج) دسته ی اهرم را با دست راست مهار می كنیم و حركت بالا و پایین اهرم را با آن انجام می دهیم.

د) ورق را روی لبه ی برش از تیغه ی پایینی قرار می دهیم با دست چپ نگه می داریم، خط برش باید با لبه ی برش تیغه ی بالایی به گونه ای منطبق شود كه حركت آن روان و راحت انجام شود.

ه) اهرم را با دست راست می گیریم و به اندازه ای به پایین می كشیم كه عمل برش ورق انجام شود.

و) پس از برش اهرم را در بالاترین وضعیت قرار می دهیم.

نكته : هنگام كار با قیچی برش، مراقب وضعیت قرارگیری انگشتان دست باشید، تا نزدیك مسیر برش و لبه های برنده قرار نگرفته باشد.


فرم دادن ورق

برای تهیه ی فرم های مختلف از یك ورق، عملیات فرم كاری روی آن انجام می شود.

فرم كاری دستی: برای فرم دهی ورق هایی با ضخامت كم به روش دستی از ابزارهای ساده مانند گیره، چكش، لوله و ... استفاده می شود.

خمكاری با گیره و چكش

برای خمكاری ابتدا باید محل خمكاری را خط كشی نمود و پس از گیره بندی مناسب، با چكش خمكاری كرد.

خمكاری ورق با استفاده از سندان

در خمكاری ورق به وسیله ی سندان و چكش، قطعه كار را با انبر گرفته و به وسیله ی چكش به آن ضربه می زنیم تا ورق شكل مورد نظر را به خود بگیرد.

فرم دهی ورق های بزرگ

فرم دهی ورق های بزرگ به وسیله ی دستگاه نورد انجام می شود.

نكات ایمنى

1. مطمئن شوید قطعه كار به خوبی با گیره ها و نگه دارنده ها مهار شده باشد.
2. از نظر برقی و مكانیكی سازوكار دستگاه ها را قبل از استفاده كنترل كنید.
3. از صفحات و قالب های مناسب با كار استفاده كنید.
4. در حین كار از دستكش استفاده كنید.
5. در هنگام استفاده از ماشین های خم كن قوانین ایمنی برای استفاده از دستگاه ها را رعایت كنید.

نوع مطلب : کار و فناوری هشتم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 13 فروردین 1397 03:29 ق.ظ
Have been taking little over a month.
یکشنبه 12 فروردین 1397 04:37 ق.ظ
If you are beginning to study jewellery making, you may postpone your begin date as you believe you want an entire lot...
یکشنبه 12 فروردین 1397 12:46 ق.ظ
I used a wealthy palette of crimson, brown, and burnt
amber. In fact, no king of Bavaria was ever to wear the crown in public.
شنبه 11 فروردین 1397 01:25 ب.ظ
If your inner critic blocks your success path, use these four ways breakthrough.
شنبه 11 فروردین 1397 09:00 ق.ظ
Acknowledge their skills (whether they have any).
شنبه 11 فروردین 1397 08:56 ق.ظ
Fundamentally it's an exchange of links between 2 sites. You connect to me
personally and I also link to you.
شنبه 11 فروردین 1397 07:51 ق.ظ
Cb isn't where to exert effort, but it is a fairly good place to get results, at
the least the owasso location.
شنبه 11 فروردین 1397 02:36 ق.ظ
Below are a few reasons why you should purchase refurbished.
جمعه 10 فروردین 1397 11:13 ب.ظ
Have been taking little over a month.
جمعه 10 فروردین 1397 03:31 ب.ظ
Treat nature with a lot more respect.
شنبه 1 مهر 1396 03:01 ب.ظ
I have learn several excellent stuff here. Definitely
value bookmarking for revisiting. I wonder how a lot effort you put to create such a
great informative site.
شنبه 18 شهریور 1396 05:19 ق.ظ
What a material of un-ambiguity and preserveness of precious experience concerning unpredicted feelings.
سه شنبه 17 مرداد 1396 06:10 ق.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to far added agreeable from you! However, how
could we communicate?
سه شنبه 3 مرداد 1396 09:12 ب.ظ
Thanks very interesting blog!
جمعه 25 فروردین 1396 05:01 ق.ظ
Good day! I know this is kind of off topic but I
was wondering if you knew where I could find
a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding one?
Thanks a lot!
سه شنبه 22 فروردین 1396 01:26 ق.ظ
Valuable info. Lucky me I discovered your
web site by chance, and I'm shocked why this accident did not happened in advance!
I bookmarked it.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

كد موسیقی برای وبلاگ

 
 
بالای صفحه